Til forsiden

Artikler

I artikelarkivet kan du finde både nye og gamle artikler om forskellige juridiske emner. Artiklerne indeholder som regel kun en generel gennemgang af det pågældende område. Hvis du ønsker specifik rådgivning om et bestemt emne, bør du kontakte en af vores jurister.
FAMILIE- OG ARVERET

Skatten på fondsuddelinger sættes ned

Den 5. oktober 2016 fremsatte regeringen forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven m.fl., der har til formål dels at tilpasse fondsbeskatningsloven til EU-retten dels at sikre fonde og modtagere af ikke-almennyttige uddelinger en fornuftig retsstilling. Lovforslaget forventes at være vedtaget og trådt i kraft den 1. januar 2017.


ANSÆTTELSESRET

Ny retsstilling for deltidsansatte

I foråret vedtog Folketinget forslag til lov om ændring af deltidsloven til ikrafttræden den 1. april 2016. Formålet med loven var at bringe dansk ret i overensstemmelse med EU-retten.


FAST EJENDOM

Pensionister kan flytte i fritidshus efter ét år

Lovforslag om ny planlov giver nu pensionister mulighed for at omdanne et fritidshus til helårsbolig efter blot et enkelt år som fritidshusejer.


ANSÆTTELSESRET

Krav på feriegodtgørelse efter fratrædelse

Hvilke regler er gældende, når en lønmodtager, ved fratrædelse, ikke har afholdt al sin ferie? Har lønmodtageren i så fald krav på feriegodtgørelse?


DIVERSE

Anklager om ulovlig download af film

Flere forbrugere oplever i øjeblikket at modtage breve fra advokatfirmaer, hvor forbrugeren tilpligtes at betale et beløb på omkring 1.500 – 2.200 kr., for ulovlig download af film. Advokatfirmaerne oplyser bl.a. i deres breve, at forbrugernes IP-adresse er blevet brugt til ulovligt at downloade film på nettet.


DIVERSE

EU-direktiv om konkurrence og erstatning til implementering i Danmark

Den 26. november 2014 blev der i EU vedtaget direktiv 2014/104/EU omhandlende den private håndhævelse af konkurrencereglerne. Direktivet skal implementeres i Danmark inden udgangen af 2016.


SELSKABSRET

Selskabsskatten nedsættes for indkomståret 2016.

Selskabsskatteprocenten nedsættes fra 23,5 % for indkomståret 2015 til 22 % for indkomståret 2016.


ANSÆTTELSESRET

Ny lov om ansættelsesklausuler

Folketinget har den 10. december 2015 vedtaget ny lov om ansættelsesklausuler. Den nye lov omfatter alle ansættelsesklausuler, der indgås efter den 1. januar 2016.


ANSÆTTELSESRET

Ændring af forskelsbehandlingsloven

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., bedre kendt som ”forskelsbehandlingsloven”, er blevet ændret.


SKATTERET

Nyt om håndværkerfradraget for 2016 og 2017

Der er indgået ny politisk aftale om BoligJobordningen – det såkaldte håndværkerfradrag.
Den politiske aftale er indgået mellem Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og De Konservative.


Side: 1 2 3 4 5 6 7

Amaliegade 12, 1256 København K | Telefon (+45) 3311 6511 | Telefax (+45) 3311 4911 | Advokataktieselskab - CVR-nr. 18 25 28 48
Disclaimer         Cookies        Kontakt        English