SELSKABSRET
Selskabsskatten nedsættes for indkomståret 2016.
Selskabsskatteprocenten nedsættes fra 23,5 % for indkomståret 2015 til 22 % for indkomståret 2016.
ANSÆTTELSESRET
Ny retsstilling for deltidsansatte
I foråret vedtog Folketinget forslag til lov om ændring af deltidsloven til ikrafttræden den 1. april 2016. Formålet med loven var at bringe dansk ret i overensstemmelse med EU-retten.
Moltke-Leth
Moltke-Leth er et full-service advokatfirma med fokus på erhvervsorienteret juridisk rådgivning, hvad enten det er til virksomheder, organisationer eller privatpersoner. Til dig, der sætter pris på personlig og engageret juridisk bistand. Og som lægger vægt på hurtige, kreative og kompetente løsninger, uanset opgavens karakter eller omfang.