DIVERSE
EU-direktiv om konkurrence og erstatning til implementering i Danmark
Den 26. november 2014 blev der i EU vedtaget direktiv 2014/104/EU omhandlende den private håndhævelse af konkurrencereglerne. Direktivet skal implementeres i Danmark inden udgangen af 2016.
FAMILIE- OG ARVERET
Skatten på fondsuddelinger sættes ned
Den 5. oktober 2016 fremsatte regeringen forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven m.fl., der har til formål dels at tilpasse fondsbeskatningsloven til EU-retten dels at sikre fonde og modtagere af ikke-almennyttige uddelinger en fornuftig retsstilling. Lovforslaget forventes at være vedtaget og trådt i kraft den 1. januar 2017.
Moltke-Leth
Moltke-Leth er et full-service advokatfirma med fokus på erhvervsorienteret juridisk rådgivning, hvad enten det er til virksomheder, organisationer eller privatpersoner. Til dig, der sætter pris på personlig og engageret juridisk bistand. Og som lægger vægt på hurtige, kreative og kompetente løsninger, uanset opgavens karakter eller omfang.