Til forsiden

HONORAR 

 

Hvad koster vores bistand?


Konkurrencedygtige priser
Som klient går man til en advokat med et håb om, at den professionelle bistand i sidste ende skal gavne - ikke skade. Vi har fuld forståelse for, at økonomi er et væsentligt parameter, når man vælger advokatkontor. Det afspejler sig i vores priser.

Det skal med andre ord kunne betale sig at bruge sin advokat.

Det er vores klare opfattelse, at vi har nogle af markedets mest konkurrencedygtige priser.

Hvordan beregnes honoraret?

Honorar beregnes med udgangspunkt i:

(i)  den tid og specialistviden, der er anvendt i forbindelse med bistanden, 

(ii) en samlet vurdering af sagens art og udfald, sagens værdi og betydning for klienten

(iii) arbejdets karakter samt 

(iv) det ansvar, der er forbundet med sagens gennemførelse

Ved enkeltopgaver faktureres normalt i forbindelse med afslutningen af sagen. 

Ved længerevarende sager og i faste klientforhold tilstræbes fakturering måneds- eller kvartalsvist.

Forsinket betaling medfører, at der tilskrives renter på det fakturerede beløb. 

Manglende betaling kan medføre, at udtræden af sagen samt andre sager, som behandles for klienten.

Honorar tillægges moms i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis du har en retshjælpsforsikring eller opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, vil du endvidere i mange tilfælde kunne få dækket de fleste omkostninger ved at føre retssag.

Fakturering
Ved enkeltopgaver fakturerer vi normalt i forbindelse med afslutningen af sagen, men ved faste klientforhold faktureres månedsvis.

Du vil, ud over honoraret for den udførte bistand, blive faktureret for de udlæg, der evt. har været i forbindelse med sagsbehandlingen.

Udlæg

Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret for eventuelle udlæg i forbindelse hermed. Dette vil enten ske separat eller ved næste faktura.

Få et overslag
Som privatperson vil du altid få forudgående oplysninger om omkostningerne forbundet med den pågældende sag.

For erhvervsdrivende vil vi som udgangspunkt beregne salæret på timebasis. Du er dog altid velkommen til at få et overslag over, hvad vi mener den pågældende opgave vil komme til at koste, ligesom du ofte kan få en fast pris på opgaven.


Ring for en uforpligtende samtale
Er du i tvivl om, hvorvidt vi er de rette for dig? Så skriv eller ring til os.

Den indledende drøftelse om, hvorvidt vi kan hjælpe dig og vilkårene for vores bistand, koster dig ikke noget. Vær dog opmærksom på, at vi ikke yder gratis rådgivning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Amaliegade 12, 1256 København K    Telefon (+45) 3311 6511     Telefax (+45) 3311 4911    Advokataktieselskab - CVR-nr. 18 25 28 48
Disclaimer        Cookies        Kontakt        English